Most recent videos

Loading...

Friday, February 5, 2010

شکنجه شدید دانشجوی دانشگاه شیراز و ایستادگی قهرمانانه او

داداگاه کاظم رضایی دانشجوی دانشگاه شیراز پس از گذشت 3 ماه بازداشت برگزار شد. به گزارش شاهدان عینی کاظم رضایی فعال دانشجویی دانشگاه شیراز که هم اکنون بیش از 3 ماه است که در بازداشت اداره اطلاعات شهر شیراز به سر می برد روز یک شنبه در دادگاه انقلاب حاضر شده است در حالی که آثار شکنجه های جسمانی بر بدن وی مشهود بوده است.

به نقل از شاهدان عینی او با سر و وضع بسیار به هم ریخته و ژولیده در دادگاه حاضر شده است و در حالی که از نظر جسمانی بسیار لاغر بوده آثار شکنجه های متعدد جسمی بر پشت و شکم وی وجود داشته است. آثار شکنجه به این ها محدود نبوده و اخباری که از منابع مختلف رسیده است حاکی از آن است که در هفته های گذشته نیز تعدادی از دانشجویان بازداشتی دانشگاه شیراز آثار زخم و شکنجه بر دستان وی و به خصوص انگشتان وی مشاهده کرده اند.

کاظم رضایی در هنگام بازداشت که با همکاری نیروهای حراست دانشگاه شیراز انجام گرفت با ضرب و شتم شدید و به صورت وحشیانه ای بازداشت شد به گونه ای که از شدت ضربات دچار شکستگی از ناجیه بینی شد.با توجه به مقاومت وی در طول بازداشت و ایستادگی وی بر مواضعش نیروهای امنیتی فشار زیادی بر وی وارد می کنند تا او را از نظر جسمی و روحی تحت فشار قرار دهند.

خبر های رسیده از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز حاکی از این است که ایستادگی و روحیه بالای کاظم رضایی در طول بازداشتش موجب سردرگمی و عصبانیت ماموران اداره اطلاعات شده است و آنها را مجبور به وارد آوردن شکنجه های جسمانی شدید بر کاظم رضایی دانشجوی دانشگاه شیراز کرده است.

او روز 13 آبان در نزدیکی دانشگاه شیراز دستگیر شد و تا کنون بیش از 3 ماه است که در بازداشت به سر می برد.دادگاه وی در حالی در این هفته برگزار شده است که از اتهامات وی و وضعیت پرونده وی هیچ اطلاعات دقیقی در دست نیست.


http://www.free-kazem.blogfa.com

No comments:

Post a Comment