Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

افزايش شعارنویسی و دعوت به شركت در تظاهرات بیست و دوم بهمن

خبرنگار آژانس ايران خبر:
با نزدیک تر شدن به تظاهرات بیست و دوم بهمن ماه،شعارنویسی در باره این روز در سطح تهران افزایش یافته است,مردم در هر جایی که امکانش وجود داشته باشد،شعارهای خود را می نویسندوهمدیگر را برای شرکت گسترده در تظاهرات ضد حکومتی فرا می خوانند، این را می توان از حجم بالای شعارهای نوشته شده
در کوچه و پس کوچه های پایتخت مشاهده کرد.

No comments:

Post a Comment