Most recent videos

Loading...

Monday, February 8, 2010

سرکرده جنایتکار انتظامی مردم را تهدید کرد

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): سردار احمديمقدم اظهار داشت: روز 22 بهمن شاهد راهپيمايي امن، آرام و مطلوب براي مردم خواهيم بود و تمام توطئههاي دشمن را نيز ناكام خواهيم گذاشت.

فرمانده نيروي انتظامي در گردهمایی امنیت آفرینان فجر گفت: حضورمان در اين راهپيمايي دال بر ناامني نيست، بلكه هدف اين است حوادث عاشورا تكرار نشود. در واقع پيشبينيهاي حداكثري را براي احتمالات حداقلي در نظر گرفتهايم.

وي تاكيد كرد: هرگونه شعار انحرافي رفتار انحرافي با حضور مردم خنثي خواهد شد و پليس و بسيج بايد شعاردهندگان را از دست مردم نجات دهند.

فرمانده ناجا گفت: حادثه روز عاشورا تجربهاي شد براي فتنهگران تا دست از كارهاي خود بردارند. وي اظهار داشت: تمهيدات لازم براي 22 بهمن پيشبيني شده و اميدواريم اين شرايط زمينهساز حضور وسيع مردم باشد و در اين روز مردم پاسخ آشوبگران را خواهند داد.

No comments:

Post a Comment