Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

ضبط پاسپورت فرزند کروبی در فرودگاه تهران

سحام نیوز: امروز صبح ماموران حراست فرودگاه امام خمینی هنگام بازگشت حسین کروبی؛ فرزند مهدی کروبی و مدیرمسئول نشریه ایراندخت، از سفرخارج، اقدام به ضبط پاسپورت وی نمودند.به گزارش خبرنگار سحام نیوز حسین کروبی که چند روز قبل به دبی سفر کرده بود، امروز هنگام بازگشت از این سفر با ضبط پاسپورت خود توسط نیروهای اطلاعاتی روبروگشت. در همین خصوص از وی خواسته شده است تا طی ۲روز آینده جهت ارائه برخی توضیحات به سازمان اطلاعات مراجعه نماید.
لازم به توضیح است با توجه به نزدیک شدن به ۲۲ بهمن و شرایط موجود در جامعه، حتی سفرهای کاری و تحصیلی برخی از فعالان سیاسی با واکنش نیروهای امنیتی روبرو میگردد.

No comments:

Post a Comment