Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 9, 2010

یکی از مدیران متروی تهران بیش از 40 روز که در بند 209 است

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یکی از مدیران متروی تهران که از روز عاشورا دستگیر شده است هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست.

آقای رضا آزادی 54 ساله از مهندسین قبلی نیروی هوایی و از مدیران فعلی مترو تهران است او روز عاشورا هنگامی که در خیابان کریم خان اتومبیل خودش را مقابل سوپر مارکتی پارک می کرد و برای خرید وارد سوپر شد. هنگام بازگشت از سوپر متوجه ربوده شدن ماشینش می شود. آقای آزادی به پلیس 110 ربوده شدن ماشینش را اطلاع میدهد ولی بعد از مدتی طولانی انتظار از پلیس خبری نمی شود و ناچار به بازگشت به منزل خود می شود. شب هنگام نیروهای لباس شخصی به منزل او یورش می برند و وی را دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل می کنند.

زندانی سیاسی رضا آزادی از ناراحتی حاد قلبی رنج می برد و دارو مصرف می کند . عدم رسیدگی پزشگی جدی و یا تحت شکنجه قرار دادن او باعث به خطر انداختن جان وی خواهد شد.

خانواده آقای آزادی برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزشان که بیش از 40 روز است از او بی خبر هستند به دادگاه انقلاب و زندان اوین، تقریبا بطور روزانه مراجعه می کنند اما از دادن هرگونه پاسخی در مورد وضعیت و شرایط او تا به حال خوداری کرده اند.

بازجویان وزارت اطلاعات فرزندان او را تهدید کرده اند که آنها را هم بازداشت خواهند کرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به منازل مردم و دستگیری و انتقال آنها به شکنجه گاه اوین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل جلسه اصطراری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 بهمن 1388 برابر با 08 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

No comments:

Post a Comment