Most recent videos

Loading...

Sunday, February 7, 2010

یک جوان زندانی در اثر فشارها و تهدیدات زندانبانان اقدام به خودکشی نمود

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یکی از جوانان زندانی سالن جوانان زندان گوهردشت بر اثر فشارها و رفتارهای غیر انسانی در زندان اقدام به خودکشی نمود و جان سپرد.

زندانی حمید رضا اسدی 5 روز بود که به سالن 12 معروف به سالن جوانان در بند 4 زندان گوهردشت منتقل شده بود. او در طی این مدت چند بار به محمود مغنیان و علی محمدی رئیس بند و معاون زندان مراجعه کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت خودش شد. ولی با تهدیدات و برخوردهای غیر انسانی آنها مواجه شد.

محمود مغنیان رئیس بند 4 زندان گوهردشت کرج و از مجریان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی این زندانی را تهدید کرد که اگر باز هم مراجعه و پیگیری کند او را به بند 5 خواهد فرستاد و در کنار زندانیام معتاد و شرور قرار خواهد داد. توهین ها و کلماتی که مغنیان علیه این زندانی بکار می برد غیر قابل نوشتن است.

این جوان زندانی وقتی که در معرض بن بست فشارها و تهدیدات قرار گرفت اقدام به خودکشی نمود هنگامی که همبندیان او متوجه خودکشی وی شدند و این مسئله را به رئیس بند اطلاع دادند چند ساعت بعد اقدام به انتقال وی به بهداری نمودند که به دلیل عدم رسیدگی به موقع جان سپرد.

اکثر زندانیانی که در سالن 12 معروف به سالن جوانان زندانی هستند سنین آنها بین 16 تا 22 سال می باشند. آنها در روزهای اخیر بارها مورد یورش وحشیانه گارد زندان قرار گرفتند و در حدود 25 نفر از آنها در اثر ضربات باتون زخمی شده و به بهداری زندان منتقل شدند. مغنیان تلویزیونی را که جوانان از فروشگاه زندان خریده بودند را از آنها گرفت و ضبط نمود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی قرار دادن زندانیان جوان که منجر به خودکشی آنها می شود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

18 بهمن 1388 برابر با 07 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرNo comments:

Post a Comment