Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 23, 2009

برگزاري مراسم سوگواري آيت الله منتظري در دانشگاه بين المللي قزوين

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲


دانشجويان دانشگاه بين المللي قزوين روز سه شنبه , مراسم سوگواري در گذشت آيت الله منتظري را برگزار كردند .اين مراسم در ساعت 11.30 با پخش قرآن و روشن کردن شمع و با تجمع دانشجويان در جلوي درب دانشکده فني با تلاوتي چند از آيات قران مجيد شروع شد .جمع کثيري ازدانشجويان با در دست داشتن عکس هايي ازاين روحاني مخالف رژيم دراين مراسم حاضر شدند . در ادامه چند تن از اساتيد دانشگاه نيز به جمع دانشجويان پيوستند. دانشجويان در اين تجمع بار ها با سر دادن شعارهايي نظير، 'منتظري مظلوم، راهت ادامه دارد ' ياد آن مرحوم را زنده کردند .

No comments:

Post a Comment