Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 16, 2009

دومین تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشکده ادبیات برای آزادی همکلاسی های دربندشان

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲۵
دانشجویان آزاده دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برای دومین بار در طی هفته جاری برای آزادسازی همکلاسی های دربندشان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
روز سه شنبه 24 آذرماه تعدادی از دانشجویان دانشکده ادبیات از ساعت 12 تا 13:30 در لابی دانشکده تجمع کرده و خواستار آزادی "احسان دولتشاه " و "نصیر اسدی" و دیگر دانشجویان بازداشتی شدند.
دانشجویان معترض نوشته هایی در باب استعفای فرهاد رهبر و جوابگویی مسئولین در باره اسارت دانشجویان در زندان های رژیم در دست داشتند, چند تن از دانشجویان به نمایندگی از تمامی دانشجویان صحبت هایی در باره لزوم آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان در روز های 16 و 17 آذر نمودند که با تشویق و حمایت گسترده دانشجویان مواجه گردید.
گفتنی است این دومین تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشکده ادبیات برای اعلام حمایت از دانشجویان زندانی این دانشکده است که در طی هفته جاری برگزار شده است.


No comments:

Post a Comment