Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 3, 2010

خوانندگان؛ سردادن شعارهای ضد حکومتی در استادیوم آزادی

خبر فوری به نقل از فيسبوک هواداران پرسپوليس
در استاديوم آزادي در حالي كه دو ساعت ديگر به آغاز مسابقه پرسپولیس و استقلال مانده شعارهاي سياسي جو ورزشگاه را فرا گرفته .
اين در حالي است كه نيروهاي امنيتي بصورت بي سابقه در استاديوم حضور يافته اند . ولي به علت تراكم شعارها در جاي جاي ورزشگاه و كثرت جمعيت كه هر لحظه به آن افزوده ميشود امكان برخورد با شعار دهندگان بسيار مشكل خواهد بود

از درب ورودي ورزشگاه نيز خبر ميرسد كه لحظاتي پيش يك بمب دودي به رنگ سبز براي لحظاتي جو درب ورودي را متشنج كرد و نيروهاي امنيتي براي مهار اين بمب دودزا نهايت تلاش خود را كردند كه با صداي سوت و كف زدن مردم همراه شد


http://www.iranpressnews.com/source/072297.htm

No comments:

Post a Comment