Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

آماده باش کامل نیروهای ناجا، ترس و وحشت سرتاپایشان را فرا گرفته

ایسنا: نيروي انتظامي در بيانيهاي تاكيد كرد كه اين نيرو در مراسم دهه فجر و به ويژه راهپيمايي 22 بهمن در
آمادهباش كامل در سراسر كشور خواهد بود.

در بیانیه نیروی انتظامی آمده است: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اعلام ميدارد با بهرهگيري از تمام توان و ظرفيت خود و آمادهباش كامل در سراسر كشور، نظم و امنيت لازم براي برگزاري هر چه با شكوهتر مراسم دهه فجر و به ويژه راهپيمايي 22 بهمن را فراهم آورد و انشااله با پشتيباني مردم عزيز شاهد پاياني بر فتنه آفرينيهاي اخير و نوميدي دشمن خواهيم بود.

No comments:

Post a Comment