Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 3, 2010

در پنجمین شب متوالی صدها نفراز خانواده ها و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در پنجمین شب متوالی صدها نفر از خانواده ها و مردم و زندانیان که در شبهای گذشته آزاد شده بودند در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و بر آزادی فوری زندانیان سیسی و پایان دادن به صدور و اجرای حکم اعدام تاکید کردند.

چهارشنبه 14 بهمن ماه از حوالی ساعت 17:00 خانواده ها ی زندانیان سیاسی،زندانیان آزاد شده شبهای اخیر ،مادران عزادار و تعداد زیادی از مردم در سرما وباران شدید در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.تعداد جمعیتی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده اند تا ساعت 22:30 بیش از 800 نفر تخمین زده می شد.هر چه بر جمعیت افزوده می شد تاکید مردم بر آزادی زندانیان سیاسی بیشتری می شد

مسئولین زندان اوین که با عزم و اراده مصمم مردم مواجه شدند شروع به آزادی زندانیان سیاسی نمودند .زندانیان سیاسی که بصورت تک به تک و بر خلاف شبهای گذشته با فاصله های زمانی کوتاه آزاد می شوند. آنها با روحیه های شاداب و خندان به آغوش گرم خانواده ،دوستان و مردم باز می گشتند.زندانیان سیاسی آزاد شده با دست تکان دادن و لبخند زدن نسبت به ابراز احساسات حاضرین پاسخ می دادند و از استقبال گسترده و گرم مردم غرق شعف و شادی شده بودند. تا ساعت 22:25 بیش از 40 نفر از زندانیان ساسی آزاد شدند.

از طرفی دیگر خانواده های زندانیان سیاسی ،زندانیان سیاسی آزاد شده شبهای اخیر ،مادران عزادار و مردم تهران با آزادی هر زندانی سیاسی فریادهای شادی هورا، دست و سوت زدند و صلوات به هوا بر می خواست. ابراز احساسات مردم نسبت به شبهای دیگر خیلی بیشتر بود. خانواده همچنین در باران شدید و سرما اقدام به پخش شیرینی بین حاضرین می کردند. همبستگی مردم بی نظیر و غیر قابل توصیف می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

14 بهمن 1388 برابر با 03 فوریه 2010

No comments:

Post a Comment