Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

احضار، بازجوئی ومورد تهدید قرار دادن اعضای خانواده زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویان وزارت اطلاعات همسر و دختر بازاری زندانی محمد بنازاده امیر خیزی را به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات فرآخواندند و آنها را برای چندین ساعت مورد بازجوئی و تهدید قرار دادند.

روز دوشنبه 5 بهمن ماه خانم شهلا زرین فر و خانم الناز بنازاده امیر خیزی همسر و دختر بازاری در بند محمد بنازاده امیر خیزی را به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات احضار کردند. آنها توسط سر بازجوی وزارت اطلاعات که با نام مستعار علوی ویک بازجوی دیگر در 2 سلول جداگانه برای چندین ساعت مورد بازجوئی و تهدید قرار دادند. سربازجو علوی خطاب به خانم الناز بنازاده امیر خیزی گفت: که اگر با ما همکاری نکنی تو را به بند 209 خواهیم برد و آنجا ترا به حرف خواهیم آورد. سئوالات و تهدیدات این بازجو در رابطه با ارتباط خانوادگی او با خواهرش که در قرارگاه اشرف و در عراق است بود.آنها در طی مدت بازجوئی همسر و دختر آقای بنازاده امیرخیزی را مورد تهدید و تحت فشارهای روحی قرار دادند.

از طرفی دیگر بازاری زندانی محمد بنازاده امیر خیزی از زمان دستگیری تا به حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست. پیگیری و مراجعات مکرر خانواده بنازاده به دادگاه انقلاب و زندان اوین برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط آقای بنازاده امیر خیزی بدون پاسخ باقی مانده است و این خانواده را در نگرانی فزآینده ای قرار داده است.بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی و بیگی رئیس شعبه 3 امنیت تقریبا بطور مستمر در بند 209 زندان اوین در بازجوئی و شکنجه زندانیان سیاسی نظارت و نقش دارند.آنها با شکنجه های وحشیانه قصد دارند که زندانیان سیاسی را به اعترافات تلویزیونی وادرا کند تا برای پرونده سازی و صدور و اجرای احکام اعدام بکار ببرند.

لازم به یاداوری است که آقای محمد بنازاده امیرخیزی 63 ساله در 9 آذرماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.آقای امیرخیزی پیش از این مدتی در بازداشت بسر برده بود.برادر او جانباخته راه آزادی علی بنازاده امیر خیزی در دهۀ 1360 بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین اعدام شد. همسر وی خانم شهلا زرین فر بدلیل دیدار با فرزندش در قرار گاه اشرف به یک سال زندان محکوم شد که محکومیت او مدتی پیش به پایان رسید. در حال حاضر خواهر او زندانی سیاسی کبری بنازاده امیر خیزی بدلیل دیدار با فرزندان خود در قرارگاه اشرف در زندان گوهردشت کرج زندانی است . پیش از این برادران او آقایان اصغر و حمید بنازاده بدلیل دیدار با فرزندان خود در قرارگاه اشرف به 2 سال زندان محکوم شده بودند که در روزهای اخیر پس از پایان یافتن محکومیتشان آزاد شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ، بازجوئی، تهدید و تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده زندانیان سیاسی و بی اطلاع نگه داشتن آنها از وضعیت و شرایط عزیزانشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل جلسه اصطراری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایتهای مستمر و سازمان یافته رژیم ولی فقیه علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 بهمن 1388 برابر با 02 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment