Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

شهرستان لار؛ حمله مردم به فرمانداری رژیم و درگیری شدید

یکی از خوانندگان: بدلیل قطعی شبکه اینترنت این خبر را با کمی تاخیر فرستادم

خبرها از درگیری مردم و نیروهای امنیتی در سطح شهر لار حکایت می کند.این درگیریها بعد از انتشار خبری مبنی بر شهرستان شدن یکی از توابع این شهر،بنام گراش شدت یافته است.تا کنون مردم این شهراقدام به شکستن شیشه های چند خودرونظامی و همچنین فرمانداری این شهر کرده اند. روز دوشنبه نزدیک به هزار نفر مقابل فرمانداری این شهر اجتماع کرده اند و شعارهایی مبنی بر استعفای فرماندار سر می دادند. امروز سه شنبه هم مردم لار دست به اعتصابات عمومی زدند.همچنین درگیریهای گسترده ای بین مردم و نیروهای نظامی امنیتی رخ داده است .تا کنون مردم 4 دستگاه موتور سیکلت پلیس را آتش زده اند و پلیس اقدام به پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله(تفنگهای ساچمه ای)کرده است . تعدادی راهی بیمارستان و چندین نفر نیز دستگیر شده اندhttp://www.iranpressnews.com/source/072259.htm


No comments:

Post a Comment