Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

قطع کامل اینترنت در استان هاي خراسان براي يك روز كامل

به گزارش ندای سبز آزادی، اینترنت از صبح روز دوشنبه در مشهد و تمامی شهرهای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی قطع شد.
بر اساس این گزارش، در حالی که دسترسی به اینترنت از يكشنبه شب به سختی و با قطعی و وصلی مکرر در مشهد صورت میرفت، از صبح دوشنبه، دسترسی به اینترنت بهطور کامل در مشهد و تمامی شهرهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی امکانپذیر نبود و تمامی سرویسهای ارئه اینترنت از ایدیاس ال تا دیالآپ قطع شد. .
دسترسی به اینترنت در کافینتها نیز در اين استان ها امکانپذیر نبود و مسئولان کافینتها در پاسخ به مراجعه کنندگان اعلام کردهاند که مخابرات اینترنت را قطع کرده اما علت قطع شدن را اعلام نکرده است.
اینترنت در شرایطی در نخستین روز دهه فجر قطع شده است که گفته میشود، مسئولان مخابرات در پی آزمایش و یافتن راههایی برای این موضوع هستند تا در مواقع لازم و بروز اعتراضات مردمی، اینترنت را قطع کنند اما در عین ادارات و بانک ها بتوانند کارهای روزمره شان را انجام دهند.
همچنین از امروز 12 بهمن دسترسی به اینترنت در سایر نقاط کشور نیز با مشکلاتی روبهرو شده است.

No comments:

Post a Comment