Most recent videos

Loading...

Monday, February 1, 2010

انتقال احمد زیدآبادی از بند عمومی زندان اوین به مکانی نامعلوم

دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران، روز گذشته به طور غیر مترقبه ای از بند عمومی زندان اوین فراخوانده شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: دکتر احمد زیدآبادی از بند عمومی منتقل شد


به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، صبح امروز یکشنبه دکتر احمد زیدآبادی که حکم ناعادلانه شش سال حبس و 5سال تبعید وی پیش از این در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و از اوایل آبان ماه پس از تحمل 143 روز انفرادی به بند عمومی 350 اوین منتقل شده بود امروز به طور غیر مترقبه ای از بند عمومی فراخوانده شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

احتمال می رود وی نیز مانند عبدالله مومنی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی مجددا به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات (240 و 209) منتقل شده باشد.

به این ترتیب محدودیت های جدیدی برای دبیرکل دربند سازمان ادوارتحکیم به وجود آمده است که تحدید تماس تلفنی با خانواده و ملاقات از جمله آنهاست.

http://www.hra-news.org/news/12154.aspx

No comments:

Post a Comment