Most recent videos

Loading...

Monday, February 1, 2010

بیست و یکمین بیانیه خانواده زندانیان سیاسی در آستانه دهه فجر

زندانیان سیاسی را آزاد کنید


بیست و یکمین بیانیه خانواده زندانیان سیاسی در آستانه دهه فجر

شبکه جنبش راه سبز(جرس) : در بیست و یکمین بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی در آستانه دهه فجر بر آزادي همه زندانيان سياسي به عنوان پيش شرط بازگشت جامعه به آرامش تاکید شده است.

شبکه جنبش راه سبز(جرس) : در بیست و یکمین بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی در آستانه دهه فجر بر آزادي همه زندانيان سياسي به عنوان پيش شرط بازگشت جامعه به آرامش تاکید شده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه سي و يكمين فجر پيروزي انقلاب اسلامي تلخترین روزهای این ملت است می افزاید: همسران و فرزندان ما را با هجوم ددمنشانه از خانه كه محل امن و آسايش و راحت است و يا از خيابان و محل كار و در مقابل چشم همسايگان و همكاران و مردم حيرت زده و وحشت زده كوي و خيابان، با احكامي كه امضاكنندگانش براساس شكايت ما و عزيزانمان بايد تحت تعقيب باشند، اما با برخورداري از مصونيت هاي ويژه براي خوش خدمتي منتظر ارتقاء مقامند، ربوده شدند و ماهها در سلول هاي انفرادي و در شرايطي غيرانساني سخت ترين فشارها براي پذيرش اتهامات واهي و مضحك قرار گرفتند تا سناريوهاي از پيش پرداخته شده توسط دسيسه سازان خناس كه زاييده اذهان بيمار و تخيلات ماليخوليايي آن بود، در عالم واقع معنا يابد.

این بیانیه به بی نبتجه بودن اقدامات برای آزادی زندانیان می پردازد و تصریح می دارد که خانواده هاي زندانيان سياسي كه برخي از آنان بند و حبس و شكنجه عزيزانشان و بعضا خودشان را در دوره طاغوت نيز تجربه كرده بودند، اين بار فرياد وااسلامايشان گوش فلك را كر كرد، اما با كمال تأسف نتوانست مسئولين و مقامات قضايي را از خواب غفلت بيدار كند و پژواك فرياد يا زينبشان هر شب و روز نه فقط در كوه هاي محله اوين بلكه تا قله دماوند و همه كوه هاي استوار ايران زمين و حتي فرامرزها، به گوش هموطنان آگاهشان و آزادگان عالم رسيد و خواب راحت را از آنان گرفت تا هر شب طنين الله اكبرشان در كوچه ها و محله ها، بزرگي و عظمت قادر قيوم را به مخلوقات فراموشكار و طاغي او يادآور شود. همان ياغيان عصيانگري كه حلاوت قدرت آنان را به هرگونه تلاشي براي حفظ آن وامي دارد تا آن جا كه دروغ ورد زبانشان مي شود و هدفشان را هر وسيله پليدي توجيه مي كند و به هر فعل حرامي و انجام هر منكري حتي ريختن خون مظلوم و اعدام جوانان نورسته امان داده شده به شرط اعتراف به اتهامات كذب دست مي زنند.

No comments:

Post a Comment