Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

رشد روزافزون تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته در ایران

سایت موج: نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: 343 واحد تولیدی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند.

ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با موج خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده 141 قانون تجارت زمانی که زیان سنواتی یک واحد تولیدی به بیش از 50 درصد ارتقاء یابد آن واحد تولیدی در وضعیت ورشکستگی قرار می گیرد.

وی از رشد روز افزون تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته در ایران خبر داد و گفت: به دلیل کمبود نقدینگی موجود در واحدهای تولیدی این واحدها یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و یا ورشکسته شده اند.

وی با انتقاد از بی تجربگی مدیران واحدهای بزرگ تولیدی کشور اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای بزرگ تولیدی کشور به دست مدیرانی اداره می شوند که از تجربه لازم برخوردار نیستند که خود سبب ورشکستگی بنگاه های بزرگ تولیدی می شود.

http://www.iranpressnews.com/source/072257.htm

No comments:

Post a Comment