Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

جوانان دلیر تهرانی خیابان مصدق را پس گرفتند

مطابق خبر مصوری که از سیمای آزادی پخش شد, روز ۱۰ بهمن جوانان دلیر تهرانی همه تابلوهای ولی عصر را از خیابان مصدق کنده و به جای آن تابلوهای خیابان مصدق کبیر را نصب کردند.آخرین به روز رسانی ( دوشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۹:۴۴ )

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:2010-02-01-08-41-58&catid=21:2010-01-17-21-49-36


No comments:

Post a Comment