Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 3, 2010

در فتوایی بیسابقه:هیئت الازهرا ورود به سایت فیسبوک را حرام اعلام کرد

هیئت فتوای الازهر سایت فیس بوک را یکی از عوامل مهم فروپاشی کانون خانوادهها دانست و بازدید از آن را شرعاً حرام اعلام کرد.
آفتاب: هیئت فتوای الازهر سایت فیس بوک را یکی از عوامل مهم فروپاشی کانون خانوادهها دانست و بازدید از آن را شرعاً حرام اعلام کرد.

هیئت فتوای الازهر در پی افزایش آمار طلاق و خیانت و همچنین گسترش فساد اخلاقی در میان جوانان استفاده از فیسبوک را شرعاً حرام اعلام کرد.

علما و اندیشمندان الازهر پس از پژوهش و بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدند که مهمترین دلیل افزایش آمار خیانت و در پی آن طلاق استفاده از فیس بوک است و اعلام کردند کسانی که از این پایگاه بازدید کنند مرتکب معصیت میشوند.

دکتر محمد رأفت عثمان رئیس دانشکده شریعت و عضو مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر دلیل صدور این فتوا را افزایش آمار فروپاشی کانون خانواده توصیف کرد.

سه شنبه ۱۳ بهمن
آفتاب

No comments:

Post a Comment