Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 3, 2010

فوتبال؛ ضرب و شتم تماشاگران توسط ماموران وحشی رژیم

ایسنا: پس از بازي استقلال و پرسپولیس، هنگامي كه بازيكنان هر دو تيم و مربيانشان در حال خروج از استاديوم بودند غلامحسين مظلومي مدير تيم استقلال از عملكرد پرسنل نيروي انتظامي به شدت خشمگين شد و اظهار كرد از آنها شكايت ميكند.

وي مشاهده كرد كه يكي از ماموران نيروي انتظامي با يكي از افراد حاضر در تونل درگير شد و ضرباتي به او وارد كرد.

مظلومي فرياد ميزد نيروي انتظامي به چه حقي مردم را ميزند كه پرسنل نيروي انتظامي معتقد بودند او نبايد آنها را پيش مردم بدنام كند؛ اما پس از اين واكنش مظلومي همچنان با فريادهاي بلند ميگفت قطعا از شما شكايت ميكنم، شما نبايد مردم را كتك بزنيد و به چه حقي اين كار را انجام ميدهيد.

مسئول يگاني كه در آنجا مستقر بود قصد آرام كردن مظلومي را داشت اما او به شدت از رفتار نيروي انتظامي خشمگين شده بود و آرام و قرار نداشت.

برخي از ماموران نيروي انتظامي با برخي از هواداران دو تيم پس از بازي برخوردهايي داشتند و حتي هنگام خروج خبرنگاران از ورزشگاه حين مسابقه در حالي كه آنها قصد بازگشت به استاديوم را داشتند از ورودشان جلوگيري ميكردند.

http://www.iranpressnews.com/source/072331.htmعکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment