Most recent videos

Loading...

Monday, February 1, 2010

تجمع امروز خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل اوین

جنبش راه سبز (جرس): تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی ، امروز همزمان با سالروز آزادی امام و بازگشت ایشان به خاک وطن، در مقابل زندان اوین تجمع می کنند.

به گزارش خبرنگار جرس، خانواده های زندانیان سیاسی قصد دارند در این تجمع، به بازداشت غیر قانونی عزیزان خود و همچنین اعدامهای اخیر اعتراض کنند.

شروع این تجمع مقابل زندان اوین و از ساعت 5 بعدازظهر خواهد بود.

گفتنی است شب گذشته نیز از ساعت 18:00خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل در اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به محاکمات نمایشی و صدور احکم اعدام و اجرای آن شدند.

تعداد خانواده های زندانیان سیاسی و مردم که در مقابل در اصلی زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند بین 600 الی 800 نفر تخمین زده می شد. خانواده ها و مردم خواستارآزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان هستند. شب گذشته در میان استقبال گرم مردم13 تن از زندانیان آزاد شدند.


No comments:

Post a Comment