Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

گراميداشت هفتمين روز درگذشت خانم "ميترا رضايي" با تجمّع در محلّ حادثه و نثار گل از سوي جمعي از دانشجويان علم و صنعت

بنا به اخبار رسيده , بعد از گذشت هفت روز از حادثه دلخراش درگذشت "ميترا رضايي" دانشجوي ورودي 88 کارشناسي ارشد دانشکده کامپيوتر که هفته گذشته در صحن دانشگاه در تصادف با يک دستگاه کاميون فوت کرده بودند، جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با تجمّع در محلّ حادثه و نثار گل در اين مکان ياد و خاطره اين دانشجوي فقيد را گرامي داشتند.
بعد از مراسمي که توسّط دانشگاه براي هفتم ايشان برگزار شده بود، تعدادي از دانشجويان با پخش گل در ميان حضّار به طرف محلّ حادثه حرکت کرده و با تجمّع در محلّ حادثه و نثار گل ياد و خاطره اين عزيز از دست رفته را گرامي داشتند.
دانشجويان در حالي که روبان هاي مشکي به دست هاي خود بسته بودند، با نثار گل در کنار عکس خانم ميترا رضايي، ياد و خاطره ايشان را گرامي داشتند و اعلام کردند تا زماني که شخصي از مسئولان دانشگاه جواب آن ها را ندهد به تجمّع خود ادامه خواهند داد. در اين هنگام دانشجويان با ابراز نارضايتي بابت عدم مسئوليت پذيري مديران دانشگاه و شخص "جبل آملي" رييس دانشگاه با اعلام نارضايتي بابت مصاحبه اخير ايشان با خبرگزاري "مهر"، خواستار پاسخگويي مسئولان دانشگاه نسبت به اين حادثه دلخراش و عدم تکرار چنين حوادثي در دانشگاه شدند.

بعد ار ايراد سخناني از سوي دانشجويان و قرائت متني توسّط يکي از دانشجويان دانشکده کامپيوتر آقاي دکتر مزيني رئيس دانشکده کامپيوتر به ايراد سخناني در جواب دانشجويان پرداخت که با واکنش دانشجويان و پاسخ آنان همراه شد. ايشان با بيان اينکه نبايد مسائل را از سمت و سوي اصلي آن ها منحرف کرد، بيان داشتند مسئولان دانشگاه هم به جد پيگير مسائل اين دانشجوي مرحوم مي باشند. دانشجويان با بيان اين مطلب که بهتر است مسئولين دانشگاه به جاي فرافکني و فرار از مسئوليت قدري هم به فکر امنيت دانشجويان باشند و به جاي مصاحبه هاي جنجالي -که فقط نمک به روي زخم داغداران و دانشجويان مي پاشد- يک معذرت خواهي خشک و خالي از دانشجويان مي کردند، اعتراض خود را نسبت به بيانات رئس دانشکده کامپيوتر بيان داشتند.
دانشجويان که از اين سخنان ناراضي بوده و آن ها را قانع کننده نمي دانستند، اعلام داشتند تا زماني که جوابي در خور از سوي مسئولين دانشگاه دريافت نکنند، تا چهلم آن مرحوم هر دوشنبه ساعت 14:30 (زمان فوت خانم ميرضايي) در مکان حادثه تجمّع خواهند داشت.
لازم به ذکر است خانواده مرحوم "ميترا رضايي" نيز با شرکت در اين مراسم و سوگواري براي عزيز از دست رفته شان، از دانشجويان دانشگاه و ساير حاضرين که در اين مراسم شرکت کرده بودند تشکّر نمودند. دانشجويان نيز با تسليت از دست دادن دخترشان در اين حادثه دلخراش ابراز همدردي خود را با ايشان اعلام نمودند

آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment