Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

معاون رئیس جمهور آمریکا: رژیم ایران در حال نابودی است

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در یک مصاحبه ای تلویزیونی ارزیابی کرد که رژیم تهران در حال نابودی است.

جو بایدن که با تلویزیون سی ان بی سی مصاحبه می کرد، گفت رژیم تهران با سرکوب مخالفان خود باعث نابودی خودش می گردد. آنها دارند حکومتشان را بدست خود نابود می سازند.

معاون رئیس جمهور آمریکا افزود، هنگامیکه آنها معترضان را آنگونه که همه شاهد بودند، بطور خشونت آمیز سرکوب کردند، اعتبار و مشروعیت خود را نه تنها در ایران، بلکه در سراسر منظقه از دست دادند.

جو بایدن گفت، من فکر می کنم که رژیم تهران دارد خودش را بدست خود نابود می سازد، یعنی دارد توانش را برای حفظ حکومت از دست می دهد.

No comments:

Post a Comment