Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

بازگشت پارازیت ها و گشت های ارشاد به تهران

با نزدیک شدن به تظاهرات 22 بهمن پارازیت ها از امشب با شدت بیشتری بر روی شبکه های ماهواره ای ظاهر شده اند همچنین در مناطق شمالی تهران گشت های ارشاد آزار و اذیت دخترات جوان را از سر گرفته اند.
بر اساس این گزارش وحشت از گسترده شدن ابعاد راهپیمائی 22 بهمن بر همه ارکان حکومت مستولی شده و رژیم با تمام قوا در حال پلیسی کردن فضای تهران است.
همچنین در مناطق شمال تهران گشت های ارشاد به ایجاد مزاحمت و آزار برای بانوان مبادرت کرد.


http://www.iranpressnews.com/source/072227.htm

No comments:

Post a Comment