Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

تجمع نزدیک به 1000 نفر از خانواده های زندانیان سیاسی و مردم در مقابل زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی و مردم و همچنین مادران عزادار در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان دادن به صدور و اجرای احکام اعدام شدند.

دوشنبه غروب 12 بهمن ماه خانواده های زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از مردم در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند. تعداد جمعیت تا ساعت 22:15 دقیقه نزدیک به 1000 نفر می رسید و همچنان بر تعداد آنها افزوده می شد.جمعیت به حدی زیادی است که از قسمت پایین پله ها تا نزدیک درب اصلی مملو از جمعیت است.

در اثر تجمع گسترده و پافشاری مردم برای آزادی زندانیان سیاسی تا ساعت 22:10 نزدیک به 30 نفر آزاد شدند. زندانیان سیاسی دختر و پسر وقتی که از درب اصلی زندان اوین خارج می شوند با روحیه ای بالا و شاداب به آغوش گرم استقبال کنندگان می پیوستند.

خانواده ها و مردم با سوت کشیدن و هورا سر دادند وصلوات فرستادن احساسات خود را بیان و ابراز شادمانی می کردند و از فرزندان دلیر خود استقبال می کردند. این استقبالها به حدی شور انگیز است که زندانبانان را به وحشت انداخته بود و گاها چند لحظه ای از آزادی زندانیان سیاسی خوداری می کردند و شیوه آزادی قطره ای را در پیش می گرفتند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه از ایستادن مردم جلوی درب اصلی اوین ممانعت می کنند و خانواده ها و مردم را به قسمت پایین هدایت می کنند تا انبوه جمعیت در معرض دید خودروها قرار نگیرد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

12 بهمن 1388 برابر با 01 فوریه 2010

No comments:

Post a Comment