Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

وحشت رژیم از 22 بهمن و تشديد اقدامات سركوبگرانه

سپاه پاسداران در وحشت از قيام 22 بهمن، اقدامات جديدى در تهران اتخاذ كرده است.

بنابه گزارشهاى دريافتى پاسدار رجب زاده و پاسدار عبداللهى فرماندهى هدايت بحران را برعهده گرفته و نيروهاى پرسنل سپاه از 10 استان را به تهران فراخوانده اند. در بخشنامه سپاه دستور داده شده است کليه پرسنل سپاه و در صورت لزوم ارتش با يونيفورم نيروى انتظامى در خيابانها ظاهر شوند.

No comments:

Post a Comment