Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

فرزند مهدی کروبی: نه معامله ای است نه ترسی/اگر بنا بر معامله بود،هفت ماه تحمل دشنام ها و خطر ترور را به جان نمی خریدند

جنبش راه سبز (جرس): محمد تقی کروبی اعلام کرد: آقای کروبی فردی صریح و شجاعی هستند که برای دو روز دنیا، آخرت خود و نیز محبت این ملت را به هیچ چیز نخواهند فروخت. اگر بنا بر معامله و نادیده گرفتن اتفاق ها بود ایشان هفت ماه تحمل دشنام ها ، برخوردهای غیر انسانی و نیز خطر ترور را به جان نمی خریدند. مطمن باشید اگر خبری باشد و کروبی از آن مطلع باشد آن را صادقانه و با صراحت اعلام خواهیم کرد. نه معامله ای است نه ترسی.

فرزند مهدی کروبی در مصاحبه با وب سایت سحام نیوز، درباره خبر منتشره از سوی خبرگزاری نیمه دولتی فارس مبنی بر به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد از سوی کروبی توضیحاتی ارائه داد.

محمد تقی کروبی با بیان اینکه "اگرچه عبارت بکار رفته از سوی ایشان کاملا گویا و روشن بوده اما بدلیل انعکاس گزینشی بخشی از مردم را دچار سردرگمی کرده است" گفت: مشروعیت و واقعیت موجود دو موضوع کاملا متفاوت است. (Legitimacy) به معنای مشروعیت است، احراز مشروعیت در هر امری منوط به تحقق شرائطی است. آقای کروبی از ابتدا تا به امروز گفته اند نتیجه انتخابات را مطابق آرای مردم و آنچه به صندوق ها ریخته شد، نمی دانند. حتی دیروز تصریح کردند که اشکلات به انتخابات به جای خود باقی است. از منظر ایشان نتیجه انتخابات دهم مهندسی شده بود. اما بعد از آنکه شورای نگهبان انتخابات را تائید کرد و سپس رهبری مطابق اصل یکصد دهم آن را تنفیذ کرد، آقای احمدی نژاد رئیس دولت شدند، خواه این امر را ما بپسندیم یا نپسندیم. رئیس دولت بودجه را تنظیم می کند و تصمیماتی می گیرد که در روال روزمره زندگی ما و شما موثر است، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت. اما مقبولیت و مشروعیت نیازمند شرائطی است که معترضین معتقدند آن شرائط تحقق پیدا نکرده است. اینکه برخی از اعضای شورای نگهبان در ستاد رئیس دولت بودند و بجای نظارت به تبلیغات برای ایشان مشغول بودند و یا اینکه آرای در برخی از شهرها از میزان واجدین شرائط به میزان مضحکی بالاتر بوده و ده ها ایراد ماهوی و شکلی دیگر نکاتی است که نعین کننده مشروعیت است. اما به لحاظ شکلی هیچیک از این موارد فوق الذکر عامدانه دیده نشد و مهر تائید شورای نگهبان بر آن زده شد. در این حالت کسیکه قوه مجریه را در دست گرفته فارغ از چگونگی کسب آن، واقعیتی است که ما باید به آن توجه کنیم وکمافی السابق از مسیر قانون احیای حقوق خود را مطالبه کنیم.


فرزند مهدی کروبی با تاکید براینکه "کروبی و موسوی همانند بخش اعظم مردم ایران خواستار به رسمیت شناختن و اعمال حقوق مردم مطابق قانون اساسی هستند" گفت: فقدان ارتباط و محدود شدن شریان های اطلاعاتی موجب عدم شناخت مناسب از مطالبات گردیده است. ما به رفتار های غیر قانونی جریان حاکم معترضیم و معتقد به اجرای صحیح قانون در مقابل همه افراد بدون تبعیض هستیم. قانون اساسی می گوید همه افراد در مقابل قانون برابرند. ما می خواهیم این برابری در عمل تحقق یابد. قانون اساسی برای شب اول قبر نیست ، برای اجراست. اگر بنا بر آن باشد که بخش اعظم اصول آن نادیده گرفته شود پس چه خاصیتی دارد.

وی تصریح کرد: کروبی و موسوی نیز در کنار ملت هزینه سنگینی تاکنون پرداخته اند اما اعتقاد به اصلاح و بازگرداندن قطار انقلاب به ریل و ممانعت از انحراف، آنان را در این مسیر مستحکم کرده است. هتاکی وفحاشی لجام گسیخته کیهان و سایت های رسمی و غیر رسمی دولت بخش کوچکی از هزینه ای است که کروبی تاکنون پرداخته است. اگر موضع جدید کروبی را می خواهید توصیه می کنم مطلب مربوط به اینکه چه کسانی در بیست سال گذشته در خواب هستند را حتما مطالعه کنید.

به گفته وی، کروبی فردی صریح و شجاعی هستند که برای دو روز دنیا، آخرت خود و نیز محبت این ملت را به هیچ چیز نخواهند فروخت.

محمد تقی کروبی گفت: اگر بنا بر معامله و نادیده گرفتن اتفاق ها بود ایشان هفت ماه تحمل دشنام ها ، برخوردهای غیر انسانی و نیز خطر ترور را به جان نمی خریدند. مطمن باشید اگر خبری باشد و کروبی از آن مطلع باشد آن را صادقانه و با صراحت اعلام خواهیم کرد. نه معامله ای است نه ترسی. آنان که از حریم امنیتی برخوردار هستند هر آنچه را که خواستند به ما گفتند. دیگر چه مانده که این جریده فخیمه و یا کیهانیان دیگر با ارتزاق از اموال بیت المال به ما و مهندس موسوی و مردم شریف این کشور نسبت ندادند.

وی از همه خواست به به عبارات آقایان کروبی و موسوی توجه کنند و با بیان اینکه بند یک اعلامیه هفدهم مهندس موسوی اتفاقا عالمانه تنظیم شده و به همین واقعیت اشاره کرده است، افزود: تلاش در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم و بازگشت به قانون ما را نباید در مسیر غیر منطقی خشونت طلبان، این جنگ طلبان جنگ ندیده، قرار دهد. برای روشن شدن موضوع اجازه دهید مثالی بین المللی بزنم که دیوان بین المللی دادگستری در رای معروف خود قضیه تینوکو به آن استناد کرد. کسیکه حاکم یک کشور است و قدرت را در اختیار دارد به انعقاد قراردادها و تعاملات بین المللی همچون مسائل داخلی اقدام می کند. در عرصه بین المللی کسی بدنبال تعین مشروعیت نیست و تعهدات هر دولت اعم از دموکرات، نیمه دموکرات و یا دیکتاتوری در عرصه های بین المللی معتبر است و حتی با تغیر دولت و حاکمیت تعهدات تغیر نمی کند. دولت فعلی صرف نظر از چگونگی اخذ قدرت به لحاظ شکلی مراحل قانون اساسی را طی کره و حاکم است. گفتن این نکته نباید باعث آشفتگی مردمی شود که اتفاقا با استناد به قانون می خواهند حقوق خود را مطالبه کنند. ما طبق قانون اساسی خواستار راهپیمائی هستیم، شما بگوئید از چه کسی باید درخواست مجوز کنیم؟ از چه کسی باید بابت حساب و کتاب اموال و درآمد های نجومی کشور سوال کنیم؟ از چه کسی باید در قبال امضای تعهدات بین المللی که ممکن است منافع ملی این کشور را نادیده بگیرد و یا در امور جاری که همه ما با آن به نوعی سروکار داریم، سوال کنیم ؟

فرزند مهدی کروبی در پاسخ به سوالی درباره شایعات مطرح شده پیرامون نامه نگاری سید محمد خاتمی ، با ابراز بی اطلاعی از محتوای نامه یا نامه های رئیس جمهور سابق ایران گفت: آقای خاتمی اگر اقدامی کرده حتما از سر دلسوزی و در جهت کمک به احقاق حقوق مردم کرده است. من امیدوارم با موضع گیری ایشان و یا نزدیکان شان ابعاد موضوع در اختیار مردم قرار گیرد و جلوی سو استفاده جریان مقابل گرفته شود. دوستان ما دقت کنند عده ای در لباس روزنامه نگاری و در شرائطی که روزنامه نگاران گرانقدر یا در حبس هستند و یا محروم از این حرفه، با داشتن امنیت در جهت تخریب شخصیت ها و چهره های مورد اعتماد مردم قلم فرسائی می کنند.

No comments:

Post a Comment