Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

زیمنس معاملات خود را با رژیم تهران قطع کرد

شرکت آلمانی زیمنس اعلام کرده که دیگر قراردادهای جدید تجاری با جمهوری اسلامی را قبول نمی کند. صدراعظم آلمان نیز از کاهش فعالیتهای اقتصادی شرکتهای آلمانی با رژیم تهران خبر داده است.

به گزارش رادیو آلمان، پتر لوشر، رئیس هیئت مدیره زیمنس، روز سهشنبه (۲۶ ژانویه / ۶ بهمن) در نشست سهامداران این کنسرن در جواب سئوال یکی از سهامداران گفت: «ما به حساسیت معاملات خود با ایران واقف هستیم و به آن به نگاهی انتقادی مینگریم».

وی افزود: «به همین دلیل هم فعالیتهای اقتصادی خود در ایران را کاهش دادهایم. هیات مدیره در اوائل ماه اکتبر سال۲۰۰۹ تصمیم گرفت که دیگر قرارداد تجاری با ایران را قبول نکند. معاملات ما با ایران سرشتی غیرنظامی داشته و بیشتر در زمینه زیرساختها، ترابری و تکنولوژی پزشکی بوده است».

به گزارش کنسرن زیمنس، معاملات تجاری این شرکت با ایران نیم میلیارد یورو است که کمتر از یک درصد کل فروش این کنسرن را تشکیل میدهد.

پیش از این شبکه دوم تلویزیون آلمان در برنامه (Frontal ۲۱) افشا کرده بود که از دستگاههای شنود مخابراتی شرکت زیمنس - نوکیا برای کنترل اپوزیسیون استفاده شده است.

مرکل: همکاری اقتصادی آلمان با ایران کاهش یافته است

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز سهشنبه در برلین گفت که همکاریهای اقتصادی شرکتهای آلمانی با ایران بسیار کاهش یافته است. پیش از زیمنس، شرکت خدمات بندری هامبورک روز جمعه (۱۵ ژانویه) اعلام کرده بود که برنامه خود را تغییر داده و قصد شرکت در طرح توسعه و مدرنیزه کردن ترمینال بندر عباس را ندارد.

پیشتر قرار بود شرکت ایرانی تایدواتر با کمک شرکت خدمات بندری هامبورگ، ترمینال بندرعباس را تجهیز و تکمیل کند. پس از اعلام انصراف طرف آلمانی، اکسل گداشکو، مسئول امور اقتصادی شهر هامبورگ، گفت: «در شرایط کنونی هر گونه رابطه تجاری با ایران، ما را زیر سئوال میبرد. از اینکه شرکت خدمات بندری هامبورگ در ارتباط با ایران محتاطانه برخورد کرد، خوشحالیم».

No comments:

Post a Comment