Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

دومین حمله مسلحانه به مدیرکل کار بوشهر

سایت پارسینه در تهران: حسین باشی زادگان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر سحرگاه امروز برای دومین بار طی کمتر از دو ماه اخیر مورد سوء قصد فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت.

به گزارش «خلیج فارس»؛ سحرگاه امروز در حالی که عقربه های ساعت 3 بامداد را نشان می داد، افراد ناشناس با حمله به محل زندگی باشی زادگان در محله آبشیرین کن، آن را به رگبار بستند.

در جریان این حمله، چندین تیر به منزل باشی زادگان شلیک شده ولی خوشبختانه آسیبی به وی نرسیده است.

باشی زادگان که کارمند وزارت نیرو است در مهمانسرای شرکت آب منطقه ای بوشهر زندگی می کند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر صبح یکشنبه 29 آذر ماه نیز هنگامی که می خواست به همراه راننده اش به محل کار برود توسط دو مسلح که صورت خود را پوشانده بوند، از ناحیه سینه و شکم هدف 4 تیر قرار گرفت، اما با انتقال به بیمارستان تامین اجتماعی از این رخداد جان به در برد.

http://www.iranpressnews.com/source/071947.htm

No comments:

Post a Comment