Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

نامه اساتيد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

ياست محترم دانشگاه علامه طباطبايي
جناب اقاي دکتر شريعتي
با سلام و احترام،همچنان که مستحضريد در طول 6ماه گذشته که فضاي اغلب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور صحنه ناآرامي هايي به شکل هاي مختلف بوده است،استادان و دانشجويان دانشکده اقتصاد،با حساسيت و آگاهي عميق نسبت به مسائل جاري کشور و نيز آگاهي از حقوق شهروندي و دانشگاهي خويش همراه با اعلام مواضع و ديدگاه هاي خود پيرامون اين مسائل اهتمام جدي خود را بر حفظ آرامش و استمرار فعاليت هاي علمي و آموزشي دانشگاه به کار بسته اندو امور مذکور را در فضايي نسبتا آرام پشت سر گذاشته اند.
متاسفانه در ماه هاي اخير در فضاي شکل گرفته محسوس و نامحسوس امنيتي و انجام برخي اقدامات نسنجيده،همچون احضارهاي پياپي و گسترده دانشجويان در حراست و کميته انضباطي و صدور احکام بسيار سنگين براي دانشجويان و اعمال کنترل هاي غير ضروري در فضاي دانشکده و نيز بازداشت تعدادي از دانشجويان توسط نهادهاي امنيتي(که بعضي از آنان هنوز در بازداشت به سر مي برند)،به تشديد فضايي امنيتي همراه با ناامني و اضطراب در دانشکده منجر شده است.
متاسفانه در جديدترين اقدام از سوي نهادهاي امنيتي ، بازداشت همکار عزيزمان آقاي دکتر علي عرب مازار يزدي عضو محترم هيئت علمي اين دانشکده در روز دوشنبه هفتم دي ماه 1388و در آستانه برگزاري امتحانات پايان نيمسال اول ،نگراني و احساس ناامني موجود را دوچندان کرده و بي اطلاعي از دليل بازداشت و وضعيت کنوني و آينده ايشان نگراني هاي بسيار جدي را در ميان استادان،دانشجويان و خانواده هاي آنان پديد آورده است.
شخصيت علمي،متعهد،فاضل پرتلاش و مشي بسيار معتدل دکتر عرب مازار(با سابقه درخشان ايثارگري در دوران جنگ تحميلي)در کنار پرهيز هميشگي ايشان از ورود به رويه هاي غير متعارف در محيط دانشگاهي، براي همه استادان،کارکنان و دانشجويان روشن و مثال زدني است. پرسش مهم استادان و دانشجويان اين دانشکده اين است که جرم ايشان که در زمان برگزاري دوره دهم انتخابات رياست جمهوري همچون بسياري از افراد جامعه، بر اساس حقوق مسلم شهروندي و نيز ضرورت هاي انکار ناپذير ملي و اسلامي در ستاد يکي از چهار نامزد رسمي رياست جمهوري فعاليت کرده اند چيست؟ ايا چنين فعاليت هايي توسط يک استاد دانشگاه در شرايطي که فعاليت براي برگزاري پرشور انتخابات وظيفه اي همگاني،ملي،قانوني و شرعي به شمار مي رود، جرم تلقي مي شود ومستوجب احضارهاي پياپي به نهادهاي امنيتي و بازداشت است؟
جناب آقاي دکتر شريعتي
در اين مقطع حساس وظيفه خود مي دانيم به جنابعالي عرض کنيم که: کشور و دانشگاه براي حل مسائل جاري خود نيازمند آرامش، امکان گفتگو و تبادل نظر ميان مردم و حکومت است و چنين محيطي نمي تواند از طريق ايجاد فضاي امنيتي ،محروم کردن دانشجويان از تحصيل و دستگيري و اخراج اساتيد از دانشگاه بوجود آيد.
از اينرو ما مصرانه از شما مي خواهيم هرچه سريعتر در جهت ازادي همکار عزيزمان جناب آقاي دکتر عرب مازار و دانشجويان بازداشتي و لغو احکام تعليقي دانشجويان اين دانشکده و بازگشت آنان به فعاليت هاي علمي و آموزشي گام برداريد و در ايجاد فضاي انساني و نشاط علمي در محيط دانشگاه با ما هم راي شويد.
اسامي اساتيد امضا کننده:
1-حسن طائي 2-مصطفي شريف 3-رضا پورطاهري 4-عباس شاکري
5-مهدي تکيه 6-عبدالساده نيسي 7-سهيلا پروين 8-عبدالله طاهري
9-نادر نعمت اللهي 10-ابوالفضل زندي نيا 11-حجت الله ميرزايي 12-حميدرضا نواب پور
13-حسن رشيدي 14-محمد جواد زالي 15-رضا عاصي 16-لطف علي بخشي
17-محمدقلي يوسفي 18-علي اصغر بانويي 19-محمود ختايي 20-بهروز هادي زنوز
21-علي صادقي تهراني 22-مرتضي چيني چيان 23-مهدي جهرمي 24-محمدولي کيانمهر
25-محمد بامني مقدم 26-محمد ستاريفر 27-حميد بهمن پور
7 بهمن 1388


http://www.irannews-ina.com/News-Details.aspx?newsId=30913&back=1

No comments:

Post a Comment