Most recent videos

Loading...

Sunday, January 31, 2010

تبدیل شدن مسجد کوی به مرکز جاسوسی از دانشجویان

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۱


خبرنگار آژانس ايران خبر :
مسجد کوی دانشگاه به مرکزی برای جاسوسی از دانشجویان تبدیل شده است
هسته اصلی بسیجیان مزدور هر روز بعد از نماز مغرب و عشا که در مسجد کوی آن را ميخوانند, برای انجام فعالیت های بعدی خود تصمیم گیری می کنند.
آنها در این جلسه برای انجام کارهایی از قبیل سرکشی به ساختمان های مختلف کوی و خبرچینی از دانشجویان،پاک کردن شعارهای احتمالی نوشته شده
دانشجویان بر ضد حکومت و نصب پوسترهایی در حمایت از سران نظام تصمیم گیری می کنند.
این بسیجیان همچنین در این جلسات نتایج خبرچینی های روز گذشته را در اختیار رئیس گروه قرار می دهند تا او نیز متعاقبا آنها را در اختیار واسطه های سپاه پاسداران قرار دهد.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment