Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

وضعيت بيماري دکتر محمد ملکي در زندان

بي توجهي به وضعيت دکتر محمد ملکي در زندان عليرغم هشدارهاي مکرر درباره سلامتي ايشان و همچنين وضعيت نامساعد و پرجمعيت بندهاي زندان، باعث تشديد ضعف جسمي وي گرديده و از اينرو او در ماه اخير مکررا به سرماخوردگي مبتلا شده است. اين مساله در کنار بيماري سرطان پروستات که بمدت پنج ماه است مسئولان زندان مانع درمان آن شده اند ، باعث شده ايشان بطور مداوم از درد و سوزش مثانه که از نشانه هاي وخيم تر شدن وضعيت سرطان پروستات است، رنج ببرند.
همچنين اخيرا دکتر ملکي در تماسي با خانواده گفت که يکي از کارشناسان پرونده به او اطلاع داده که از نظر وزارت اطلاعات ايشان بايد آزاد شوند اما مقامات ديگر نهادهاي امنيتي از اين مساله ممانعت ميکنند. دکتر محمد ملکي اخيرا درخواست ملاقات با دادستان تهران را داده تا درباره وضعيت بلاتکليفي خود با وي صحبت کند. دادستان تهران ماهها پيش در ملاقاتي که با ايشان داشته ظاهرا خواستار آزادي دکتر ملکي شده بود.
با توجه به گذشت بيش از 150 روز از بازداشت ايشان و عليرغم اينکه ماههاست بازجويي از وي پايان يافته، معلوم نيست که به چه دليل و توسط چه مقاماتي اصرار وجود دارد که ايشان هنوز در زندان نگه داشته شود و حتي اجازه بستري شدن در بيمارستان جهت درمان وي داده نميشود.
بي توجهي به وضعيت نامساعد سلامتي رييس پيشين دانشگاه تهران که در سن 76 سالگي ميباشد و از بيماريهاي متعددي رنج ميبرد موجب نگراني خانواده و همچنين بسياري از فعالان حقوق بشر گرديده است.
خانواده ملکي بهمن 88
كميته گزارشگران حقوق بشر

No comments:

Post a Comment