Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

سروری خبر داد :دیدار با خانواده چهارمین قربانی کهریزک

جنبش راه سبز (جرس): رئیس کمیته ویژه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات با اشاره به اظهار نظرهای مطرح شده در خصوص عدم درج نام رامین آقازاده قهرمانی در گزارش کهریزک، گفت: شنیده شده وی پس از آزادی از زندان فوت کرده است اما با این حال قرار است بنده و آقای دهقان به دیدار خانواده این شخص برویم و سخنان آنان را از نزدیک بشنویم.

پرویز سروری در گفتگو با خبرگزاری مهر، در خصوص اظهار نظرهای صورت گرفته درباره رامین آقازاده قهرمانی به عنوان نفر چهارم کشته شده در زندان کهریزک که در گزارش کمیته ویژه نام وی نیامده است، اظهار داشت: این موضوع متفاوت بود به دلیل اینکه ما موضوع مرتبط با زندانیان متوفی در کهریزک را پیگیری می کردیم وآنطور که شنیده شده ظاهرا این فرد هنگامیکه از زندان آزاد می شود، فوت می کند.

وی افزود: ما در کمیته ویژه موضوع بازداشت شدگان در روز ۱۸ تیر را دنبال می کردیم و این گزارش اواخر بررسیهای ما مطرح شد. به این ترتیب که ” فردی بر اثر ناراحتی های مبتنی بر حضور در بازداشتگاه فوت کرده است “.

رئیس کمیته ویژه مجلس ادامه داد : البته بنده نسبت به این موضوع اشراف دقیقی ندارم و باید گزارشهای پزشکی قانونی و مدارک مختلف از مراجع مربوطه اخذ شود تا بتوان اظهار نظر دقیقی در این رابطه انجام داد.

سروری همچنین گفت: به هر حال با توجه به اینکه با قرائت گزارش کهریزک کار کمیته ویژه پایان یافته است، فعلا می توانیم از طریق هیئتی که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده موضوع را پیگیری کنیم البته بنده با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را در میان خواهم گذاشت تا اگر صلاح بود این کار نیز در قالب کمیته ویژه دنبال شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: قرار است بنده به همراه آقای محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس احتمالا هفته آینده به دیدار خانواده رامین آقازاده قهرمانی برویم و از نزدیک سخنان خانواده او را بشنویم

No comments:

Post a Comment