Most recent videos

Loading...

Thursday, January 28, 2010

شعارنویسی دانشجویان دانشگاه تهران برای شرکت در تظاهرات ضد حکومتی در بیست و دوم بهمن

دانشجویان دانشگاه تهران خود را برای شرکت در تظاهرات ضد حکومتی بیست و دوم بهمن ماه آماده می کنند.
دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران با نوشتن شعارهایی در رابطه
با بیست و دوم بهمن همدیگر را به شرکت در تظاهرات ضد استبدادی فرا می
خوانند.
این شعارها در همه جا اعم از کلاس ها،راهروها،و ... به وفور قابل مشاهده هستند.
دانشجویان در این شعارها مخالفت خود را باخشونت ،ترور و قتل مردم کشور به
دست مزدوران سركوبگر امنيتي اعلام کرده و برای شرکت در راهپیمایی ضد حکومتی در بیست و دوم بهمن اعلام آمادگی می کنند.

آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment