Most recent videos

Loading...

Friday, January 29, 2010

امام جمعه مشهد: اگر نماز خوانده بودند، سانحه هوايی رخ نمی داد

ایسنا: امام جمعه مشهد گفت: امروز توطئهاي در حال اجراست كه مردم ما بايد از وقوع آن جلوگيري كنند.

حجتالاسلام والمسلمين سيد احمد علمالهدي امروز در خطبههاي نماز جمعه با بيان اين مطلب كه "امروز با وفاداري، مقاومت و حضور ارزشمدار مردم ديني در صحنه، جريانهاي غيرارزشي و عوامل زيادهطلب و افزونخواه با شكست مواجه شدند" تصريح كرد: امروز توطئهاي بعد از شكست اين جريانها در حال اجراست كه هوشياري و بصيرت شما مردم نبايد اجازه دهد اين توطئه اجرا شود.

وي جريانهاي مردمي پس از انتخابات را در سه دسته برشمرد و در خصوص اولين گروه آنها اين طور توضيح داد: اين دسته مردمي بودند كه بر اساس تكليف شرعي در انتخابات شركت كرده و به آن كس كه از نظرشان اصلح بود راي دادند كه قداست اين مردم متدين مشخص است.

وي افزود: جريان ديگر زيادهخواه و شكست خورده بودند و در رقابت سياسي وارد عرصه افزونطلبي شدند.

وي خطاب به نمازگزاران با استناد به آيات قرآن "زيادهخواه را در برابر حكومتاسلامي" خواند و درخصوص اقدامات ولي امر مسلمين در مورد آنها اظهار كرد: ايشان اين جريان را دعوت كردند كه اگر اعتراضي دارند به طور قانوني پيگيري كنند. نظام ما نظامي ديني و نظام عدل است. مقام معظم رهبري فرمودند در سايه قانون مسائلتان را پيگيري كنيد اما اينها قانون را دور زدند، آن را زير پا گذاشتند و خواستار ابطال شدند، به خيابانها اردوكشي كردند و باعث شدند كه تمام عناصر الحادي، مزدور، كمونيست و سلطنتطلب پيوند خورده و وارد ظرف زيادهخواهي آنها شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اين كه "توطئههاي چند ماهه اخير بسيار بيشتر از 30 سال گذشته بوده است" عنوان كرد: اينها عكس امام(ره) را پاره كردند، آبروي نظام را بردند، به مردم توهين كردند و از همه بدتر به حذف اسلام شعار دادند. اينها عزيزترين ارزش مردم يعني عاشورا را مورد اهانت قرار دادند.

وي حرف مدعيان تقلب در انتخابات را همانند سخنان خوارج و لشگريان شام دانست كه طلب حكميت ميكردند و در پاسخ به آنها خاطرنشان كرد: اين كشور رهبر دارد، شما در كشوري هستيد كه وليامري دارد متصل به ولايت معصوم و ولايت خدا. حرف خوارج نهروان را ميزنند و عدهاي هم از آن طرف ميگويند گذشتهها گذشته است، بياييد با هم باشيم. ميخواهم از كساني كه خواستار فراموشي گذشته هستند بپرسم چگونه با كساني بنشينيم كه با آمريكا و انگليس دست دادند و حيثيتشان را زير پاي آنها گذاشته و پرچم عاشورا را به دستشان دادند. كساني كه خيابانهاي اين كشور را جولانگاه بهاييها كردند.

علمالهدي ادامه داد: البته آنچه رهبر صلاح بدانند در آن حرفي نداريم اما اين كه عدهاي بگويند گذشتهها را رها كنيم، نميشود، زيرا عدهاي كشته شدهاند و آبروي نظام رفته است. مقاومت شما مردم در دهه فجر بايد باعث شود توطئهها به نتيجه نرسد اين افراد بايد توبه كنند و از همان مسيري كه رفتند باز گردند؛ بايد به مردم بگويند كه اشتباه كردند يا اقرار كنند كه تقلبي نشده و همه چيز يك توهم بوده است؛ نبايد يك ملت پاي توهم يك عده تاوان بدهند. تا امروز رهبري راه توبه را باز گذاشته و البته اين حرفها تا زماني است كه مقام معظم رهبري تصميم جديدي نگيرند چرا كه اگر اين اتفاق بيفتد ما مطيع امر ايشان خواهيم بود.

وي در ادامه درخصوص حوادث خروج قطار از ريل و سقوط هواپيما در فرودگاه مشهد عنوان كرد: عده زيادي از هموطنان ما در اين دو حادثه جانشان را از دست دادند. من از دستگاههاي مسوول نسبت به نظارت به جريانهاي اجرايي زير مجموعه و نظارت سازمان هواپيمايي بر شركتهاي مربوطهاش انتقاد دارم.

وي خاطرنشان كرد: اين كه اعلام كنند قطار به خاطر انحراف از خط موجب داغدار شدن 7 خانواده از خانوادههاي وابسته اهل بيت شدند و بگويند قطار سرعت داشته كه نميشود، خوب چرا سرعت داشته، اين مسايل بايد پيگيري شود.

امام جمعه مشهد درخصوص سقوط هواپيما نيز اظهار كرد: هواپيما را نشاندهاند در حالي كه برج مراقبت اعلام كرده نبايد فرود انجام شود اما خلبان گفته من با مسووليت خودم مينشينم. نظارت اين قدر ضعيف است كه مسووليت جان 170 نفر انسان را يك خلبان به عهده ميگيرد!

وي تصريح كرد: يكي از مسافران اين هواپيما با من در خصوص حادثه صحبت كرد و گفت زماني كه ميخواستيم حركت كنيم 10 دقيقه به اذان صبح باقي مانده بود، همه اصرار كردند كه نماز بخوانند اما خلبان قبول نكرد، شايد اگر ميخواندند اين طور نميشد. اصلا سر نماز صبح چرا هواپيما بايد حركت داشته باشد؟ اينها بايد پيگيري شود. ما در جامعه اسلامي حكومت تشكيل دادهايم و مكنتي كه خدا به بركت خون شهدا به ما داده در بركت نماز است؛ آن وقت در فرودگاه ما هنوز جا نيفتاده كه زمان نماز پرواز كنسل شود و يا به تاخير بيفتد.

علمالهدي ضمن تشكر از مديركل فرودگاه و هواپيمايي خراسان رضوي، وي را فردي انقلابي، حزباللهي و مديري قاطع دانست و ادامه داد: بعد از سقوط كه درصد عمدهاي از هواپيما سوخت، كسي به هلاكت نرسيد و قطعا فعاليت ارزشمند كاركنان فرودگاه و مديريت قاطع حزباللهي باعث آن شد. به محض اين كه خلبان خواست فرود بيايد عوامل امدادي حاضر شده و اين حركت ارزشمند است. من وظيفه خود ميدانم در اين تريبون نماز جمعه از اين برادر متدين تشكر كنم.

امام جمعه مشهد درخصوص جشنواره فيلم فجر نيز خاطرنشان كرد: گله داريم كه چرا بودجه بيتالمال صرف چنين جشنوارهاي ميشود اما جشنواره اصوات قرآني تشكيل نميشود مگر تلاوت قرآن جزيي از هنر نيست.

http://www.iranpressnews.com/source/072046.htm

No comments:

Post a Comment