Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

انحصار تبليغات تلویزیون ایران در دست نوه ی دختری واعظ طبسی

خبرنگار آژانس ايران خبر:
انحصار تبليغات تلویزیون ایران در دست نوه ی دختری واعظ طبسی است.براساس گزارش های بدست آمده نوه دختری واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی انحصار تهیه تیزرهای تبلغاتی تلویزیون ایران را در دست دارد.باند آقازاده ها ورانت خواری ها در نظام حاکم برایران همواره مورد پرسش جدی مردم وبرخی رسانه های منتقد بوده است.اما چگونگی این رانت ها وحضور آقازاده ها درهمه ی پروژه های پول ساز ایران به دلیل عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در ایران مورد رصد قرار نگرفته است.انحصار امتیازتولیدتیزرهای تبلیغاتی تلویزیون ایران که در اختیار نوه ی ”شاه خراسان” قرار دارد از نمونه های مهم وجود این شبکه های فامیلی ورانتی در کشور است.شواهد بدست آمده حاکی از این است که نوه ی دختری شاه خراسان از این طریق تبدیل به یکی از میلیاردهای جوان ایرانی شده است.وی با استفاده از قدرت وحمایت پدربزرگش که تولیت استان قدس رضوی یعنی یکی از مهمترین نهادهای غیر دولتی ثروتمند کشور را برعهده داردبا دراختیار گرفتن امتیاز تهیه وتولید تیزرهای تبلیغاتی سالانه میلیاردهاتومان به جیب می زند.این در حالی است که کارشناسان وافراد خبره این فن مجبورند با رقم های پائین برای این آقازاه کار تولید کنند.یعنی دلال بازی این آقازاده, راه را برای هرگونه رقابت شرکت ها وکارگاه های فعال وصاحب تخصص در این زمینه بسته است.همین امر موجب شده است که صنعت پولساز تبليغات تلویزیونی در ایران چندان جایی نداشته باشد و
علی رغم بازار بسیار گسترده تبلیغات ودرآمدزایی آن ,فعالان وافراد شاغل در این حرفه به چند صد نفر هم نرسند.در واقع رانت آقازاده واعظ طبسی موجب شده است تا تنها چندین شرکت در این زمینه فعال باشند.و این شرکت ها هم به دلیل عدم درآمد واقعی در حد یک کارگاه تولیدی کوچک باقی بمانند.اگر نگاهی به جنبه های مختلف تبلیغات تلویزیونی ایران داشته باشیم مشاهده می شود که در سال های متمادی تنها چند گوینده وچند بازیگر وصدای خاص در تبلیغات تلویزیون ایران فعالند که نشان دهنده ی همین عدم رقابت وکشش بازار تبلیغات به دلیل رانتی وانحصاری بودن آن است.از سوی دیگر از نظر کیفیت تبلیغات ارائه شده در تلویزیون ایران بسیار پائین ,خطی ,تکراری وبدور از خلاقیت ها ی جذب مشتری است.به طوری که بیشتر تبلیغات تلویزیونی در کشور شبیه به هم وکسل کننده وبی روح است.به هر حال مدیریت رانتی شبکه ی فامیلی واعظ طبسی بر مجموعه تهیه وتولیدتبليغات تلویزیونی ,این صنعت پرسود واشتغال زا را به رکودی عمیق برده است.

No comments:

Post a Comment