Most recent videos

Loading...

Sunday, January 31, 2010

سردار نائینی : درک درستی از فضای مجازی نداشتیم

شبکه جنبش راه سبز (جرس): مسئول كمیته بسیج و سپاه ستاد برگزاری دهه فجرگفت: با توجه به شرایط خاص كشور، راهپیمایی 22 بهمن امسال با شكوهی دوبرابر سالهای گذشته برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، سردار علی محمد نائینی مسئول كمیته بسیج و سپاه ستاد برگزاری دهه فجر امسال در نشست خبری گفت: برآورد ما این است كه امسال مردم دو برابر سالهای گذشته در راهپیمایی شركت كنند.
نائینی با اشاره به تجمع باشكوه عاشورائیان در 9 دی آن را میثاق دوباره امت و امام دانست و گفت: مردم در امروز یك بار دیگر مواضع انقلابی خود را در برابر فتنهگران داخلی و خارجی اعلام كردند و در 22 بهمن نیز نشان خواهند داد كه هر چه تهدیدات سنگینتر و پیچیدهتر باشد حضور مردم آگاهانهتر، هوشیارتر و بیشتر خواهد بود.


مسئول كمیته بسیج وسپاه ستاد برگزاری دهه فجر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه متاسفانه ما در استفاده از فضای مجازی و اینترنت با وجود تمام تلاش و سرمایهگذاری دشمن منفعل بودهایم تصریح كرد: نیروهایی كه در دهه جنگ نرم دارند باید آماده شوند و بسیج را شناسایی ظرفیتهای جامعه و سازماندهی آنها این حركت را شروع خواهد كرد و امیدواریم در سال آینده فضای مجازی در اختیار جریان حزبالله قرا گیرند.


وی با بیان اینكه بسترهای لازم برای این حركت فراهم شده كه البته كافی نیست، گفت: ما درك درستی از فضای مجازی نداشتیم و شرایط را برای حضور نیروهای حزباللهی فراهم نكردیم ولی می توانیم با سازماندهی این ظرفیتها، شبكههای عظیم اجتماعی برای پیشبرد اهداف انقلاب تشكیل دهیم.

http://www.rahesabz.net/story/9096/

No comments:

Post a Comment