Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

باهنر: کروبی و موسوی سران فتنه و مجرمند

سایت حکومتی جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران: محمد رضا باهنر معتقد است سران فتنه یعنی کروبی و موسوی مجرمند و اگر بخواهند به آغوش نظام بازگردند اولا باید توبه کنند دوم اینکه همه تلاش خود را برای جبران گذشته انجام دهند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت های خبرنگار ایرنا در خصوص این که برخی سیاسیون عبارت سران فتنه را قبول ندارند خاطرنشان کرد: بصیرت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است عناصری مانند دوست شناسی و دشمن شناسی ،وظیفه شناسی و زمان شناسی را شامل می شود و بنده در عین حال که عده ای را قطعا جزو سران فتنه می دانم و تصور می کنم این افراد با فعالیت های خود هزینه های سنگینی را به نظام وارد کردند اما علی رغم فاصله آنها با نظام هنوز راه بازگشت برای آنها بسته نیست و سران فتنه یعنی کروبی و موسوی مجرمند و اگر بخواهند به آغوش نظام بازگردند اولا باید توبه کنند دوم اینکه همه تلاش خود را برای جبران گذشته انجام دهند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین به فرزندان هاشمی رفسنجانی توصیه کرد که از راه ناصواب خود بازگردند.

وی با بیان این که در صورت اثبات متهم بودن فرزندان هاشمی و خصوصا مهدی هاشمی رفسنجانی امکان ندارد قوه قضائیه نتواند آنها را احضار کند تصریح کرد: این افراد چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی از کشور خارج شده باشند اگر بنا به دستور قوه قضائیه به کشور مراجعت نکنند متهم هستند و قوه قضائیه در این مورد نباید از هیچ فردی ترسی داشته و از حیطه عدالت خارج شود.

No comments:

Post a Comment