Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

غلامحسین الهام : هاشمی رفسنجانی در پی خلع ید رهبری بود و خاتمی به دنبال تغییر ماهیت نظام

شبکه جنبش راه سبز (جرس): غلامحسین الهام سخنگوی سابق دولت و همسر فاطمه رجبی گفت: رسالت دولت خاتمی عبور از نظام اسلامی و تغییر ماهوی در انقلاب و نظام بود.

به گزارش فارس، غلامحسین الهام سهشنبه شب در نشست سیاسی بصیرت که در مسجد اهل بیت(ع) قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: یکی از خطراتی که نظام اسلامی را پس از رحلت امام خمینی(ره) تهدید میکند استحاله درون قدرتی است که این جریان از دوم خرداد شکل گرفت و به دنبال تخریب قدرت از درون خود قدرت بود.

الهام همچنین تصریح کرد: رسالت دولت خاتمی عبور از نظام اسلامی و تغییر ماهوی در انقلاب و نظام بود و خود دولت به یک اپوزیسیون برای نظام تبدیل شده بود و تبدیل اسلامیت به جمهوریت را به شدت دنبال میکرد.

وی با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی پس از دوم خرداد به دنبال تبدیل و تغییر مفاهیم برای انتقال فکری جامعه و نیز تغییر ساختارها برای انتقال قدرت و به چالش کشیدن نظام اسلامی بود، تصریح کرد: وی در این دوره بود که مسئله شورای رهبری و شورای فقاهت را به شدت دنبال میکرد، زیرا این شورا در حقیقت خلع ید ولیفقیه و خارج کردن نظام اسلامی از رهبری ایشان است.

الهام با بیان اینکه هر اندازه که با سران فتنه با مماشات برخورد شود تندروی آنها بیشتر خواهد شد خواستار برخورد جدی قوه قضائیه با فتنهگران شد و گفت: اگر مقام معظم رهبری عفو کنند، مشکلی نیست، ولی ایشان مطالبه برخورد قانونی دارند و امروز قوه قضائیه باید با درک شرایط جدید با افراد خاطی به شدت برخورد کرده و تا دیر نشده عمق مسائل را مورد پیگیری قرار دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ممکن است که مسئولان قضایی تصور کنند که با برخورد با سران فتنه مشکلی پیش آمده و اغتشاشات بیشتر شود، ولی آنها باید بدانند که در صورت برخورد قاطع با فتنهگران، نه تنها بحرانی ایجاد نخواهد شد بلکه همه آشوبها پایان میپذیرد

No comments:

Post a Comment