Most recent videos

Loading...

Sunday, January 31, 2010

ما وارث خون سربداران هستیم\زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی

رژیم نامشروع ایران صبح پنجشنبه 8 بهمن دست به جنایتی دیگر زد تا شاید اینگونه بتواند حکومت استبدادی خویش را از این بحران نجات داده و چند صباهی بیشتر به ظلم و چپاول مردم ایران بپردازد .

رژیم آخوندی با اعدام 2 تن از پاکترین و شجاعترین جوانان ما به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به خیال خود می خواهد زهرچشمی از میلیونها جوان ایرانی دیگر بگیرد تا اینگونه از شدت تظاهرات جوانان آزادیخواه و معترض در روز 22 بهمن بکاهد .

خیال خامی که نسیان تاریخی شان مسبب آن گشته .زیرا دیکتاتورهای نظام آخوندی فراموش کرده اند حماسه های تاریخی ملت ایران را در مقابل مغول ها، در انقلاب مشروطه و در 22 بهمن 57 .

امروز بر ما جوانان ایران تکلیف شده تا در روز تاریخی 22 بهمن به خیابان ها ریخته و در معیادگاه هایمان با حضور گستردۀ خود با در دست گرفتن عکسهای این 2 شهید راه دمکراسی به خانواده بزرگوارشان تبریک و تسلیت عرض کنیم.

با این کار به جلادان استراتیژیستهای رژیم آخوندی ثابت می کنیم که مرگ در راه حق افتخار ما است

زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی

زندان رجائی شهر کرج بند1 سالن

9 بهمن 1388 خورشیدی

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

No comments:

Post a Comment