Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

دستگیری یک فرزند شهید در اصفهان

سایت کلمه: محمد بیات فرزند شهید جواد بیات در تاریخ ۲۳دیماه توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد.

به گزارش جرس، دستگیری این فرزند شهید به حکم دادگاه انقلاب اصفهان بوده است.با اینکه محمد بیات ساکن اصفهان است اتهام وی مرتبط با حوادث روز عاشورای تهران عنوان شده است.

گفتنی است که روز ۲۴ دیماه برای آزادی محمد بیات قرار وثیقه صادر شد اما بلافاصله این حکم لغو شد و وی هم اکنون در بازداشت وزارت اطلاعات است

No comments:

Post a Comment