Most recent videos

Loading...

Friday, January 29, 2010

جنتی جنایتکار: بیشتر اعدام کنید، 22 بهمن در پیش است

آخوند جنایتکار احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رژیم امروز در نماز جمعه تهران خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفت : بياييد براي رضاي خدا همين طور که اين دو نفر را خيلي سريع اعدام کرديد، مردانه بايستيد، چرا که هر جا ضربه خورديم از سستي و ضعفمان بوده است.

وي افزود: 18 تير و مسئله عاشورا به دليل همين ضعفها بود که به وجود آمد اگر در حال حاضر هم از خود ضعف نشان بدهيد آينده بدتري در انتظار ما است.

جنتی گفت: من با زبان قرآن با شما سخن مي گويم در آخر سوره احزاب تکليف مشخص است خداوند مي فرمايد اگر منافقين، افراد بيماردل و شايعه ساز دست از کارهايشان برندارند من به تو دستور مي دهم به اينها حمله کن و اينها را سخت بکش.

این آخوند جنایتکار گفت : حضرت علي 70 نفر از پيمان شکنان را يک ضرب کشت. خدا رحم نکند به کساني که به مفسدين في الارض رحم مي کنند چرا که اينجا جاي رأفت نيست بلکه جاي غلظت است.


9 بهمن ماه 1388
ایران پرس نیوز

No comments:

Post a Comment