Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

ازدحام و درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۶


خبرنگار آژانس ايران خبر:
بدنبال گسترش خبري مبني بر ورشكستگي دو بانك دولتي مهم از جمله(بانك ملت شعبه بازار ), روزگذشته(5 بهمن) جمعيت زيادي از مردم كه براي برداشت پول خود از بانك مراجعه كرده وجلوي بانكها با ازدحام و شلوغي بي سابقه روبرو بود.
در ساعت1100 باجه پرداخت اعلام كرد كه موجودي ندارد و ميتواند حواله بين بانكي صادر كند كه با مخالفت اكثر مشتريان روبرو شد . رئيس شعبه نيز به مشترياني كه براي برداشت پول مراجعه كرده بودند اعلام كرد كه ورشكستگي اين بانك شايعه است و نياز به خالي كردن حسابها نيست ولي با اصرار مشتريان روبرو شد.اينكار منجر به درگيري لفظي بين مردم و رييس شعبه شد كه با دخالت مامور بانك نيز به اين درگيري افزوده شد.متعاقباً ماموران يگان ويژه وارد شعبه مذكور شده و مراجعين را به بدترين شكل و با ضرب و شتم توسط باتوم بيرون كردند و درب بانك را به روي مشتريان بستند.
يكي از مشتريان بعد از خوردن باتوم و درگيري با نيروها شعار ميداد كه بقيه هم با صداي بلند شروع به دادن شعار كردند. تعدادي از حجره ها و مغازه هاي اطراف با شنيدن شعارها بلافاصله كركره ها را پايين كشيدند.

No comments:

Post a Comment