Most recent videos

Loading...

Sunday, January 31, 2010

دکتر کاتوزیان از شرکت در سمینار سفارت ایران خودداری کرد

جنبش راه سبز (جرس): دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، آکادمیسین ایرانی و استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان از شرکت در همایشی که در آن نماینده فرهنگی ایران در لندن سخنرانی داشت خودداری کرد.

سایت نوای سبز آزادی به نقل از وبلاگ موج سبز انگلستان در خبری نوشت: دکتر همایون کاتوزیان، استاد برجسته دانشگاه آکسفورد پس از آنکه مطلع شد سمینار سیاست و مذهب در ایران با همکاری رایزن فرهنگی سفارت ایران در بریتانیا در دانشگاه دورهام انگلستان برگزار می شود از حضور در این سمینار خووداری نموده است. سمینار مذهب و سیاست در ایران پس از انقلاب با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در بریتانیا و مرکز مطالعات ایران وابسته به دانشگاه دورهام روز پنجشنبه بیست و هشتم ژانویه در این دانشگاه برگزار شد. دکتر رضا مولوی از مرکز مطاللعات ایران دانشگاه دورهام و محمد علی حلمی، رایزن فرهنگی ایران سخنرانان افتتاحیه این سمینار بودهاند.

No comments:

Post a Comment