Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 27, 2010

مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان خواهان قطع صادرات دستگاههای کنترل شنود به رژیم ایران شدگونتر نوکه, مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان خواهان قراردادن اسامی شرکتهای صادر کننده سیستمهای کنترل شنود به ایران، در لیست اقلام تحریمی شد.
به گزارش تلویزیون زد.د.اف آلمان، گونتر نوکه از شرکت زیمنس آلمان خواسته است که به دستگاههایی هم که از قبل به ایران صادر کرده، خدمات معمول را ندهد. مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان گفت مهم این است که شرکتهای خصوصی مانند زیمنس، نشان بدهند که در کنار سرکوب کنندگان نیستند بلکه در کنار اپوزیسیون دموکراتیک قراردارند.
بر اساس گزارش تلویزیون زد.د.اف، شرکت نوکیا زیمنس، تکنیک کنترل تلفن را به رژیم آخوندی می فروخته است.

به گزارش این تلویزیون، ارگانهای امنیتی رژیم ایران از تکنیک آلمانی برای کنترل نیروهای اپوزیسیون استفاده میکردند چیزی که مورد شکایت نیروهای اپوزیسیون است.
زد.د.اف گزارش داد: تعداد دستگیریها به طور مستمر بالا میرود. مشخص شده است که چه در سیستم شنود چه در سیستم دریافت اس ام اس این نیروها تحت کنترل هستند.. نوکیا زیمنس در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ دستگاههای تلفنی را که شامل سیستمهای شنود نیز بودند به ایران صادر کرده اند. این سیستم مانتیورینگ میتواند هم تلفنها و هم سیستم اس ام اس را گرفته ومشخص کند که این دستگاه تلفن در کدام قرار دارد.
حتی تماسهای خارج کشوری هم با این سیستم مرکز مانیتورینگ نوکیا-زیمنس شنود میشوند. این سیستم فنلاندی – آلمانی تاکنون ادعای این را داشته است که فقط تلفنهای داخل کشور با این سیستم قابل شنود میباشند ولی در واقع تماسهای خارج کشور نیز شنود میشوند.آنها گفته اند که دیگر این سیستم را به ایران نخواهند فروخت ولی برطبق قراردادشان هنوز مسئولیت سرویس و خدمات رسانی این سیستم شنود را بر عهده دارند.

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=150

No comments:

Post a Comment