Most recent videos

Loading...

Sunday, January 17, 2010

آزادی 10 فعال کُرد از زندان سقز

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۷


8 فعال سقزی که طی دو ماه اخیر در این شهر بازداشت شده بودند هفتهی گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند.میزان وثیقهی علی امینی، احمد احمدپور، کاوه غفاری، عباد شیخی، اسکندر رسولی، محمد منیری و کامبیز فتاحی هر یک 30 میلیون تومان و حسین رحیمیان 100 میلیون تومان است.
همچنین محمد نادری و فاتح احمدی که به اتهام ارتباط با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از 30 دی 87 در زندان سقز بودند با پایان دوران محکومیت یک ساله خود آزاد شدند.
یکشنبه 27 دی 1388
خبرگزاری دیدهبان حقوق بشر کردستان
Updated about an hour ago · ·

No comments:

Post a Comment