Most recent videos

Loading...

Monday, January 11, 2010

عدم پرداخت 6 ماهه حقوق کارگران شهرداری اسلام آباد غرب

آژانس خبری موکریان
سرویس اجتماعی

عدم پرداخت 6 ماهه حقوق کارگران واحد خدمات و فضای سبز شهرداری اسلام آباد غرب

کارگران واحد خدمات و فضای سبز شهرداری اسلام آباد غرب شش ماه است دستمزد ماهیانه خود را دریافت ننموده اند.

حدود 200 کارگر واحد خدمات و فضای سبز شهرداری اسلام آباد 6 ماه است حقوق و دستمزد ماهیانه خود را نگرفته و علیرغم چندین بار تجمع در مقابل اداره کار ، شهرداری و فرمانداری این شهر ، تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند.

گفتنی است این کارگران به علت تأخیر در دریافت حقوق و مزایای ماهیانه ، برای اداره امور خانواده خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment