Most recent videos

Loading...

Thursday, January 7, 2010

آخرین وضعیت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در زندان

عدم اجازه ملاقات به خانواده میلاد اسدی، نگرانی نسبت به وضعیت وی

خانواده میلاد اسدی امروز با همراه داشتن نامه ملاقات به زندان اوین مراجعه کردند، اما به آنها اجازه ملاقات داده نشد و این نامه نیز از آنان گرفته شد.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر به خانواده میلاد اسدی گفته شده است که اجازه ملاقات وی دیروز لغو شده است.


میلاد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از تاریخ 9 آذر ماه در بازداشت به سر می برد. بازداشت وی همراه با تفتیش منزل و بازرسی وسایل او و ضبط آنان بود. وی طی این مدت در ابتدای بازداشت دو بار با خانواده اش ملاقات کرده است که آخرین ملاقات وی به تاریخ 30 آذر ماه برمی گردد. از آن زمان به بعد هیچ گونه تماس یا ملاقاتی با خانواده نداشته است.


میلاد اسدی همچنین در آخرین ملاقات خویش اشاره کرده بود که در سلولی بسیار سرد نگهداری می شود و طی بیش از 14 روز هیچ بازجویی نداشته است. پرونده وی در شعبه هفت بازپرسی دادگاه انقلاب قرار دارد و خانواده وی طی روزهای گذشته با مراجعات متعدد به دادگاه انقلاب موفق به ملاقات با بازپرس پرونده نشده و جواب مشخصی در مورد شرایط بلاتکلیف فرزندشان به آنها داده نشده است.


تماس تلفنی مهدی عربشاهی و مرتضی سمیاری با خانواده


طی روزهای گذشته مهدی عربشاهی، دبیر دفتر تحکیم وحدت با خانواده خود تماس گرفته است. وی در این تماس کوتاه ابراز داشته که حال او خوب است و در زندان اوین نگهداری می شود.


مهدی عربشاهی در تاریخ 7 دی ماه در تجمع روز عاشورا در پارک لاله بازداشت شد.


دبیر دفتر تحکیم وحدت پیش از این نیز در روزهای قبل از 16 آذر به دادگاه انقلاب احضار شده و در آنجا مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود.


مرتضی سمیاری دیگر عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز از زندان اوین با خانواده اش تماس گرفته است.


دبیر اجتماعی دفتر تحکیم وحدت که در یورش شبانه نیروهای امنیتی به منزل پدری اش بازداشت شد، در تماسی با خانواده اش گفت که حال عمومی اش خوب است و در بازداشتگاه اوین به سر می برد.


سمیاری در مورد علت بازداشت و مرجع بازداشت کننده اش هیچ توضیحی نداده است.


مرتضی سمیاری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است که در ترم جاری با حکم سنگین دو ترم محرومیت از تحصیل از سوی کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز روبرو شده است.


بی خبری از وضعیت بهاره هدایت


از وضعیت سلامتی بهاره هدایت دبیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.


بهاره هدایت، عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نیمه شب 10 دی ماه در منزل مسکونی بازداشت شد و منزل وی مورد تفتیش مأموران امنیتی قرار گرفت و کامپیوتر، کتب و وسایل او ضبط شد.


همسر وی در مصاحبه با رسانه های مختلف ابراز داشته است که بهاره هدایت تاکنون هیچ تماسی با وی نداشته است و از اتهامات و شرایط نگهداری او هیچ اطلاعی در دست نیست.


بازداشت اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه های مختلف پیش از 16 آذر شدت یافت و اعضای بسیاری از این تشکل طی مدت زمان گذشته بازداشت، محروم از تحصیل و محاکمه شده اند

No comments:

Post a Comment