Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 13, 2010

برگزاری دادگاه علی پرویز دانشجوی خواجه نصیر و طرح اتهام تهیه فیلم و عکس از تجمعات دانشجویی

دادگاه علی پرویز دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزارشد.


امروز 20 دیماه، دادگاه محکومیت علی پرویز یکی از 12 دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر که از تاریخ 12 آبانماه در زندان اوین به سر می برد و علیرغم تمام شدن دوره ی بازجویی ها و تکمیل پرونده اش همچنان در بند عمومی 350 اوین به سر می برد، تشکیل گردید. اتهامات وی اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در تجمعات و توهین به مقام ریاست جمهوری می باشد.




خانواده ی علی پرویز در خصوص این دادگاه اعلام کردند که دفاعیات وی خوب و جامع بوده است و وکیل وی خانم نسرین ستوده نیز با دفاع از موکل خویش اتهامات وارده را بی مورد دانسته اند. گویا در حین دادگاه بارها نیروهای لباس شخصی وارد دادگاه شده و در گوش قاضی پرونده، قاضی مغیثه به صحبت پرداخته اند که این مورد نیز با اعتراض خانم ستوده مواجه گردیده و درگیری لفظی به وجود می آید. در گردش کار گزارش شده از طرف بازجوی علی پرویز آمده است که به دلیل عدم همکاری وی با بازجویان خواستار اشد مجازات شده اند. قاضی پرونده یکی از موارد اتهامی وی را تهیه ی فیلم و عکس های مربوط به تجمعات داخل دانشگاه و تکثیر آن و همکاری با عناصر دفتر تحکیم وحدت دانسته است، که خانم ستوده با بی معنی دانستن مفهوم عناصر دفتر تحکیم وحدت این اتهام را رد نموده و به قانونی بودن فعالیت های دفتر تحکیم وحدت اشاره نموده است. از آنجا که تمامی موارد اتهامی وارد شده به علی پرویز بدون هیچگونه دلایل و مدارک قانع کننده ای می باشد، اینگونه به نظر می رسد که آقای صفار هرندی به دلیل مواجه شدن با اعتراضات شدید دانشجویی در چند ماه گذشته در دانشگاه خواجه نصیر و دیگر دانشگاه های کشور، به دادگاه فشارهایی آورده است برای تسویه حساب با دانشجویان این دانشگاه و ایشان شخصا در دادگاه هایی که برای دانشجویان این دانشگاه تشکیل می گردد دخالت می نمایند

سه شنبه، ۲۲ دي، ۱۳۸۸
ادوار نیوز

No comments:

Post a Comment