Most recent videos

Loading...

Thursday, January 21, 2010

آیت الله بروجردی در معرض شکنجه های خاموش

چندین برابر شدن بی سابقه تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان اوین و کمبود شدید فضا جهت اسکان آنها، باعث بروز مشکلات حاد بهداشتی و .... شده و این امر باعث وارد آمدن شکنجه های عصبی بر زندانیان گردیده است.
مشکلات تاسیساتی زندان، از جمله نبود آب گرم جهت استحمام، باعث بروز دردهای شدید استخوانی در آقای بروجردی شده است ، بطوري كه دردهای ناشی از ضربات کابل و شلاق، بمراتب قابل تحمل تر از استحمام با آب یخ در زمستان سرد اوین است!
کمیت و کیفیت بسیار پائین غذاهای بعضا مسموم و تاریخ مصرف گذشته که بطور عمدی بین زندانیان توزیع می شود، منجر به بروز بیماریهای گوارشی در زندانیان شده است.
هدف حکومت از اعمال چنین شکنجه های مدرن که هیچ ردی از خود بر جای نمی گذارند ، مرگ تدریجی زندانیان است. به استناد شواهد موجود، عوارض چنین شکنجه هائی، حتی می تواند باعث فوت برخی از زندانیان حتی پس از آزادی
گردد . یکی از قربانیان این شکنجه های خاموش، مادر آقای بروجردی است که در سال 1385 مدتی پس از آزادی از زندان، از دنیا رفت.
بام آزادي

No comments:

Post a Comment